Aktivity - Kultúrne pamiatky

Keltské múzeum - Archeoskanzen Havránok Keltské múzeum - Archeoskanzen Havránok

Keltské múzeum - Archeoskanzen Havránok25 km

Je jednou z najvýznamnešjích archeologických lokalít Liptova. Archeoskanzen bol sprístupnený v roku 1991 a za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1967. Našli sa tu "vykopávky" z mladšej doby železnej - laténskej 300-100 pred n.l.. Boli objavené zvyšky spaľovaných obiet, obilie, šperky
a kosti ľudí, pravdepodobne obetí náboženských rituálov.


Vlkolínec

Vlkolínec - pamiatka UNESCO 34,5 km

Obec Vlkolínec je rezerváciou ľudovej architektúry. Čisto drevená obec bola v roku 1977 vyhlásená
za pamiatkovú rezerváciu a od roku 1993 je zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho
dedičstva UNESCO. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z roku 1376. Dominantou obce je drevená zvonica. V obci sa zachovalo 45 pôvodných stavieb ľudovej architektúry, ktoré tvoria krásnu architektonickú jednotu - živý skanzen.


Múzeum Liptovskej Dediny

Múzeum Liptovskej Dediny - Skanzen Pribylina 21 km

Múzeum v prírode je prezentáciou "životného štýlu bývania" ľudí v Liptove na prelome 19-teho a 20. storočia. Objekty sú kópiami originálnych stavieb drevenej ľudovej architektúry. Môžete tu vidieť aj rekonštukcie dvoch originálnych stredovekých kamenných objektov - ranogotický kostol Panny Márie a goticko-renesačný kaštieľ.
V múzeu Liptovskej dediny sa organizujú aj príležitostné kultúrne podujatia, folkolórne programy a ukážky ľudovej výroby a remesiel.


Celodrevený evanjelický artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Celodrevený evanjelický artikulárny kostol vo Svätom Kríži 13 km

Nachádza sa v dedinke Svätý Kríž a patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe. Postavil ho tesársky majster
v roku 1774. Pôdorys dreveného kostola má podobu kríža a dĺžka celého kostola s vežou je 43 m. Zariadenie kostola je
v barkovom štýle. Barokový - drevený oltár, pochádza z roku 1693. Hlavný oltárny obraz, olejomaľba, znázorňuje premenenie Krista a orgán bol zhotovený v roku 1760. Luster pochádza z roku 1780 a je z benátskeho skla. Na drevených doskách sa nachádzajú biblické maľby, zhotovené neznámym maliarom.


Židovská Synagóga v Liptoskom Mikuláši

Židovská Synagóga v Liptoskom Mikuláši 4 km

Synagóga v Liptovskom Mikuláši je príkladom "smutnej reality kultúrneho dedičstva židovského národa" na Slovensku.
Napriek tomu, že synagóga patrí k najkrajším synagógam v Európe nikto nemá záujem na jej prevádzkovaní. Budovu
si môžete pozrieť aspoň zvonku.Mlyny - Kvačianska Dolina

Mlyny - Kvačianska Dolina 20 km

Čarokrásna Kvačianska dolina sa nachádza v masíve Chočškých vrchov. V jej srdci leží kotlina ktorá
je obklopená lesmi, strmými skalami a čistou vodou. V tejto kotline žijú vlci, rysy a medvede. Stoja
tu drevené vodné mlyny a píla - pamiatky ľudového technického staviteľstva zo začiatku 19. storočia.